Ponad 500 mld dolarów oszczędności w TSL dzięki innowacjom społecznym

Ponad 500 mld dolarów oszczędności w TSL dzięki innowacjom społecznym

Firma Frost & Sullivan we współpracy z Hitachi Europe Ltd. przeprowadziła badanie, z którego wynika, że branża transportowa w Polsce może zaoszczędzić nawet 550 mld dolarów rocznie. Musi jednak brać pod uwagę tak zwane innowacje społeczne.

Czym są innowacje społeczne

Innowacje społeczne to pojęcie szerokie. Jednakże głównie założenia innowacji społecznych sprowadzają się do tego, że mają poprawić życie określonej społeczności. Innymi słowy, są to wszystkie eksperymentalne działania, które spowodują, że na pewnym obszarze ludziom i grupom ludzi będzie się żyło wygodniej, lepiej będzie się też działało firmom.

Innowacyjność społeczna ma związek także z tym że przeprowadzane działania są unikatowe, na wielką skalę, często jednorazowe i nie zawsze można przewidzieć, że przyniosą pozytywne rezultaty. Dobrym przykładem innowacyjności społecznej było otwarcie się rynków pracy w krajach zachodnich na pracowników z Europy Środkowej. Dzięki temu nie tylko nastąpił dopływ siły roboczej, lecz również doszło do rozwoju, chociażby tanich linii lotniczych i autobusowych.

W stosowaniu innowacji społecznych ważne jest podejście, które jeden z hinduskich uczonych określił jako wykorzystywanie mniejszych zasobów, aby korzyść osiągnęła wielka grupa ludzi. Nie są konieczne wieloletnie kosztowne badania, które zwykle owocują zmniejszoną dostępnością danego rozwiązania.

Innowacja społeczna a branża TSL

Wielkimi wyzwaniami, jakie stoją przed branżą TSL, są korki uliczne, zanieczyszczenie powietrza, a także wypadki drogowe. Wszystkie wiążą się z postępującą w wielkim tempie urbanizacją. Można temu przeciwdziałać. W jaki sposób? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w raporcie z badań.

Z wyzwaniami można uporać się, chociażby redukując korki uliczne o 20 procent. To z kolei można osiągnąć poprzez zastosowanie nowoczesnych, inteligentnych systemów zarządzania ruchem pojazdów. Tylko w Polsce można by dzięki temu oszczędzić ponad 2 mld dolarów.

Dzięki automatyzacji możliwe jest zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym emisji szkodliwych gazów. Zmniejszenie o 10 proc. dałoby oszczędności, sięgające 3 mld dolarów.

Łączność mobilna plus automatyzacja (np. rozwiązania pomagające w unikaniu kolizji) mogą przyczynić się do zredukowania liczby wypadków drogowych. Nawet o 25 proc. do 2030 roku! Korzyści społeczne i ekonomiczne z tego powodu, że mniej osób zginie albo zostanie poważnie rannych, są trudne do policzenia. Te policzalne szacuje się na około 1 mld dolarów.

Warunki udanej innowacji społecznej

Żeby działania w ramach innowacyjności społecznej odniosły pożądane skutki, konieczne jest zaistnienie trzech warunków. Pierwszy to odpowiedni poziom usług łączności, połączonych z internetem. Szacuje się, że do 2025 roku będzie na świecie 80 mld urządzeń połączonych do sieci, co da możliwość uzyskania bardzo szczegółowych danych i dużą automatyzację.

Drugi warunek to zmiana preferencji społecznych odnośnie do transportu. Konkretnie, większa promocja dla komunikacji publicznej, jazdy na rowerze, przemieszczania się pieszo tam, gdzie to możliwe. Tendencje wzrostu transportu publicznego napawają optymizmem. Konieczny jest jednak dalszy rozwój infrastruktury transportowej.

Żeby zaistniały dwa wcześniejsze warunki, musi istnieć odpowiednie, inteligentne zarządzanie. Menedżerowie muszą wiedzieć, jak, kiedy i komu umożliwić wykorzystywanie zarządzanych zasobów z korzyścią dla społeczności. Muszą też umieć współpracować z władzą lokalną oraz przedstawicielami mieszkańców.